Kurs buchen

Filter

KompaktkursZürich22. Juni 2024 9-15 Uhr2 Plätze freiCHF 480.-KompaktkursZürich23. Juni 2024 9-15 UhrAUSGEBUCHTCHF 480.-English compact courseZürich29. June 2024 9-15hAUSGEBUCHTCHF 480.-English compact courseZürich29. June 2024 9-15 hCHF 480.-All-Inklusive-KursZürich6./7. Juli 2024 9-15 UhrCHF 750.-KompaktkursZürich13. Juli 2024 9-15 Uhr2 Plätze freiCHF 480.-KompaktkursZürich14. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursZürich20. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursZürich21. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursZürich17. August 2024 9-15 UhrEin Platz freiCHF 480.-KompaktkursZürich24. August 2024 9-15 UhrCHF 480.-English compact courseZürich24. August 2024 9-15hCHF 480.-English compact courseZürich24. August 2024 9-15 hCHF 480.-KompaktkursZürich25. August 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursZürich1. September 2024 9-15 UhrCHF 480.-All-Inklusive-KursZürich7./8. September 2024 9-15 UhrCHF 750.-KompaktkursWinterthur22. Juni 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursLuzern & Region Sursee22. Juni 1014 9-15.30 UhrCHF 480.-KompaktkursOnline22. Juni 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursZug22. Juni 2024 9-15.30 UhrCHF 480.-KompaktkursEmmental22. Juni 2024 13-18 Uhr3 Plätze freiCHF 480.-KompaktkursVaduz22. Juni 2024 9-15 Uhr3 Plätze freiCHF 480.-KompaktkursWinterthur23. Juni 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursBern23. Juni 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursLuzern & Region Sursee23. Juni 2024 9-15.30 UhrCHF 480.-KompaktkursOnline23. Juni 2024 9-15 UhrAUSGEBUCHTCHF 480.-KompaktkursZug23. Juni 2024 9-15.30 UhrCHF 480.-KompaktkursEmmental26. Juni 2024 13-18 Uhr3 Plätze freiCHF 480.-KompaktkursBiel28. Juni 2024 13-18 UhrCHF 480.-KompaktkursSt. Gallen29. Juni 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursLuzern & Region Sursee29. Juni 2024 9-15.30 UhrCHF 480.-KompaktkursZug29. Juni 2024 9-15.30 UhrCHF 480.-KompaktkursVaduz2. & 9. Juli 2024 18-20.30 UhrCHF 480.-KompaktkursEmmental3. & 10. Juli 2024 18.30-21.00 Uhr3 Plätze freiCHF 480.-KompaktkursBern6. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-All-Inklusive-KursWinterthur6./7. Juli 2024 9-15 UhrCHF 750.-All-Inklusive-KursBern6./7. Juli 2024 9-15 UhrCHF 750.-KompaktkursBern7. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursEmmental14. Juli 2024 13-18 Uhr3 Plätze freiCHF 480.-KompaktkursWinterthur13. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursSt. Gallen13. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursGraubünden13. Juli 2024 8-13 Uhr3 Plätze freiCHF 480.-KompaktkursBasel & Baselland13. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-All-Inklusive-KursGraubünden13./14. Juli 8-13 UhrCHF 750.-KompaktkursWinterthur14. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursWinterthur20. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-All-Inklusive-KursBasel & Baselland20./21. Juli 2024 9-15 UhrCHF 750.-KompaktkursWinterthur21. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursOnline21. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursBiel26. Juli 2024 13-18 UhrCHF 480.-KompaktkursSt. Gallen27. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-All-Inklusive-KursSt. Gallen27./28. Juli 2024 9-15 UhrCHF 750.-KompaktkursBasel & Baselland28. Juli 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursGraubünden3. August 2024 8-13 UhrCHF 480.-All-Inklusive-KursGraubünden3./4. August 2024 8-13 UhrCHF 750.-KompaktkursBern4. August 2024 9-15 Uhr3 Plätze freiCHF 480.-KompaktkursBiel9. August 2024 13-18 UhrCHF 480.-KompaktkursSt. Gallen10. August 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursBasel & Baselland10. August 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursEmmental14. & 21. August 2024 18.30 - 21.00 Uhr3 Plätze freiCHF 480.-KompaktkursWinterthur17. August 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursBern17. August 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursLuzern & Region Sursee18. August 2024 9-15.30 UhrCHF 480.-KompaktkursZug18. August 2024 9-15.30 UhrCHF 480.-KompaktkursWinterthur24. August 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursLuzern & Region Sursee24. August 2024 9-15.30 UhrCHF 480.-KompaktkursZug24. August 2024 9-15.30 UhrCHF 480.-All-Inklusive-KursBasel & Baselland24./25. August 2024 9-15 UhrCHF 750.-KompaktkursEmmental24. August 2024 13-18 Uhr3 Plätze freiCHF 480.-All-Inklusive-KursLuzern & Region Sursee24./25. August 2024 9-15 UhrCHF 750.-All-Inklusive-KursZug24./25. August 2024 9-15 UhrCHF 750.-KompaktkursWinterthur25. August 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursLuzern & Region Sursee25. August 2024 9-15.30 UhrCHF 480.-KompaktkursZug25. August 2024 9-15.30 UhrCHF 480.-KompaktkursGraubünden31. August 2024 8-13 UhrCHF 480.-All-Inklusive-KursGraubünden31./1. August/September 2024 8-13 UhrCHF 750.-KompaktkursEmmental31. August 2024 13-18 Uhr3 Plätze freiCHF 480.-KompaktkursWinterthur1. September 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursBasel & Baselland1. September 2024 9-15 UhrCHF 480.-KompaktkursEmmental4. & 11. September 2024 18.30-21.00 Uhr3 Plätze freiCHF 480.-All-Inklusive-KursWinterthur7./8. September 2024 9-15 UhrCHF 750.-